Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Sport

ETAPTY BUDOWY - galeria zdjęć

Pomysł zagospodarowania terenu wokół przedszkola powstał kilka lat temu. Dzięki inicjatywie sołtys Gabrieli Elgert i mieszkańców Mezowa w 2008 roku rozpoczęto działania, które zakończyły się sukcesem i we wrześniu 2009 roku  zakończono budowę boiska do piłki nożnej. Etapy przygotowania dokumentacji i prac zwiazanych z projektem zostały opisane poniżej.

Urząd Gminy Kartuzy dzięki programowi rozwoju obszarów wiejskich dał możliwość uczestniczenia w konkursie sołectwom spełniającym odpowiednie kryteria. Sołectwo Mezowo nie mogło odrzucić takiej szansy. Wygrani mogli otrzymać dofinansowanie do kwoty 30 000 PLN.

14-10- 2008 r.  wizja lokalna w terenie wykonana przez  Panią architekt Ewę Zinkiewicz, która stworzyła piękny projekt. Plan terenu zawierał wiele elementów małej architektury. Projekt zagospodarowania zyskał wielką aprobatę Pani Burmistrz Kartuz.

31-12-2008 r. projekt z opisem został przekazany do Gminy Kartuzy aby teren wokół budynku został zagospodarowany na cele rekreacyjno-sportowe, a tym samym wstrzymanie wyprzedaży działek pod zabudowę jednorodzinną. 

31-03-2009 r. Sołtys Gabriela Elgert w imieniu Rady Sołeckiej Mezowo złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Gminy Kartuzy w ramach Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.Nasz projekt nosi nazwę: "Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez budowę boiska do piłki nożnej pełniącego funkcję rekreacyjno-sportową jako 1 etap utworzenia centrum kulturowo-edukacyjnego we wsi Mezowo."

maj 2009 Nasze sołectwo Mezowo otrzymało dofinansowanie w kwocie 21 996 zł. na realizację projektu ze środków Gminy Kartuzy w ramach Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozostałą kwotę w wysokości 64 088 zł dofinansowali partnerzy projektu i mieszkańcy Mezowa jako wkład własny. Projekt złożony przez Mezowo został wytypowany jako najlepszy i jako jedyne sołectwo otrzymało największe dofinansowanie.

Dwóch partnerów projektu firma JKS Józef Płotka Mezowo, firma TMC Gdańsk oraz Rada Sołecka i mieszkańcy Mezowa rozpoczęli prace nad budową boiska o wymiarach 40m x 22m przy ul. Drobiarzy.

Wszystkie prace koordynowała Sołtys Mezowa Gabriela Elgert i Lucyna Wróbel.

czerwiec/lipiec 2009 I etap - prace ziemne- Partner projektu JKS Józef Płotka wykonał pomiary geodezyjne,wymienił grunt na gł. ok 1,5m, nawiózł kilka warstw żwiru, dokonał niwelacji i utwardzenia boiska. Dodatkowo utwardzono plac dojazdowy do boiska i przedszkola.Szczególne podziękowania dla Pana Józefa Płotki.

lipiec/sierpień 2009 II etap - obsianie boiska i skarp, walcowanie, grabienie. Szczególne podziękowania dla Lucyny Wróbel, Gabrieli Elgert,  Stefana Kobieli, Anny, Ady, Mateusza Krauze, Marka Miłosza, Macieja Hinc.

30 sierpnia 2009 III etap na boisku przy ul. Drobiarzy została zamontowana siatka "łapacz" do piłki o wymiarach 22m x 4m oraz przygotowano podstawy betonowe do bramek . Zostały zakupione bramki, słupki narożne z chorągiewkami. Podziękowania dla firmy TMC Sp. z o.o z Gdańska.

sierpień/wrzesień 2009 IV etap zamontowano 2 bramki do piłki nożnej o wymiarach 5m x 2m. Produkt  posiada certyfikat bezpieczeństwa B i spełnia normę PN-EN 748. Podziękowania dla Adama i Mariusza Kreft, Gabrieli Elgert, Tomasza Czerniewicz, Jerzego Elgert, Michała Formela, pana Makucha, pana Klasy.

wrzesień 2009 V etap dostawa i montaż drewnianej widowni, paleniska z ławkami oraz tablicy informacyjnej. Podziękowania dla Jerzego Żołnowskiego, Adama Kreft, Gabrieli Elgert, Lucyny Wróbel, Jerzego Elgert, Tadeusza i Dawida Wróbel, Mateusza Krauze

od 2009 - boisko służy do codziennych gier sportowych dzieciom z pobliskiego przedszkola jak również dla dzieci i młodzieży z Mezowa.

2011 - pierwszy raz w historii naszej wsi odbyły się Sołeckie Rozegracje  relacja 
 

Wróć