Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
zarządzający

Dnia 29-03-2011 odbyło się I spotkanie sołeckie. Rada Sołecka w pełnym składzie oraz Pani sołtys uzgodnili terminy imprez:

28-05-2011 (sobota) Dzień Mezowa

05-06-2011 (niedziela) Msza przy Krzyżu przy ul.Bocznej

03-07-2011 (niedziela) Rozegracje sołeckie w Mezowie na boisku przy przedszkolu

udział w Dożynkach, które w tym roku odbędą się w Kartuzach na Wyspie Łabędziej

oraz zostały poruszone tematy: naderwanego asfaltu nad przepustem na ul. Kiełpińskiej, problemów z zainstalowaniem internetu poprzez łącza przewodowe TP SA, utwardzenia kolejnych odcinków głównych dróg w Mezowie np. ul.Jeziornej, problemów z przejęciem od właścicieli prywatnych działek drogowych przez Gminę Kartuzy. 

Sukcesem Pani Sołtys w tym roku było dopilnowanie firmy budowlanej, która naprawiła po swoich pracach w 2010 asfalt na ul. Bocznej dnia 30-03-2011.

 

Kolejne spotkanie sołeckie planowane na 5 maj 2011 godz.19.00.

Wróć