Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
zarządzający

Sprawozdanie za rok 2009 (w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009r.) Data złożenia sprawozdania: 26.04.2010 r.

Środki sołeckie przyznane przez Gminę Kartuzy w kwocie 6 099,92 zł w całości zostały wykorzystane na poprawę dróg:

  • 1380,00 - 20 ton kruszywa łamanego na ul. Kiełpińskiej
  • 1222,44 - zakup gabloty informacyjnej przy ul. Wyzwolenia
  • 2480,00 - ścinanie poboczy, korytowanie ulic Pomorskiej i Kaszubskiej, rozciąganie kruszywa oraz gruzu betonowego (85 ton) 
  • 402,60 - wyrównanie równiarką ul. Drobiarzy
  • 614,88 - zakup znaków drogowych

Dodatkowo sołectwo Mezowo otrzymało

  • 200 ton tłucznia, który został rozprowadzony na ul. Jeziornej, Kiełpińskiej, Kasztanowej, Pomorskiej i Kaszubskiej
  • 200 płyt Yombo - ułozone na ul. Kiełpińskiej przez mieszkańców: Zbigniew Formela, Daniel Kaizer, Adam i Mariusz KreftJerzy i Waldemar Piepiórka, Jerzy Elgert, Marek Reszka, Henryk Litwin, Tadeusz Wróbel,Jerzy Żołnowski, Andrzej Baranowski. Sprzęt ciężki uzyczyli mieszkańcy: Tadeusz Wróbel, Zbigniew Formela, Marcin Dawidowski, który dowiózł żwir od Pana Paczoski.
  • ok 300 mb asfaltu wylano na ul. Kiełpińskiej.

W sołectwie zorganizowano Dzień Mezowa 23.05.2009. Został ustalony program imprezy. Rozpoczęto Mszą Świętą, którą prowadził ks.Ryszard Różycki. Zorganizowano: ognisko/grill, stoły z jadłem przygotowane przez mieszkańców, kawę zbożową, kaszubską zupę z kotła polowego, dzieci i dorośli uczestniczyli w zabawach i konkursach np :"Konkursie z Historii Mezowa", a chętni mogli zwiedzić okolicę Mezowa z wozu drabiniastego. Sponsorzy z Mezowa, Straż Miejska z Gdańska  zaopatrzyła uczestników w czapeczki z napisem Mezowo 2009, opaski odblaskowe,maskotki, plecaki, przybory szkolne, słodycze.

07-06-2009 zorganizowano Mszę Świętą przy Krzyżu przy ul. Bocznej oraz poczestunek.

Mezowianie uczestniczyli w Sołeckich Rozegracjach zajmując VI miejsce. Uczestnikami byli: Andrzej, Daniel, Szymon, Dawid, Zbyszek, Mikołaj.

Nasze sołectwo wzięło udział w Dożynkach Gminnych zajmując III miejsce na "Najpiekniejszy wieniec dożynkowy". Wieniec dożynkowy wykonały Panie: Elżbieta Mackojć, Kornelia Sural, Elżbieta Kreft, Helena Kreft, Lucyna Wróbel, Kornelia Miłosz i Panowie: Jerzy Elgert i Zbigniew Kuncewicz. Materiały na wieniec dostarczyli: P. Baranowski, Wróbel, Miłosz, Bobrowski, Hinc.

Wybudowanie boiska dzięki wygranemu Konkursowi Gminnemu i dofinansowaniu partnerów. Serdeczne podziękowania dla Pana Józefa Płotki, firmie TMC z Gdańska, Jerzemu Żołnowskiemu oraz Panom Adamowi i Mariuszowi Kreft, Lucynie, Dawidowi i Tadeuszowi Wróbel, Markowi Miłoszowi,Michałowi Formela, Panu Klasa, Annie i Mateuszowi Krauze, Maciejowi Hinc, Stefanowi Kobiela, Zdzisławowi Hirsz, Adrianowi Makuch, Andrzejowi Baranowskiemu, Jerzemu Elgert.

Wszystkim dziękuję za pomoc w realizacji naszych projektów.

SOŁTYS MEZOWA GABRIELA ELGERT

 

Wróć