Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
zarządzający

Dnia 11-04-2012 o godz.19.00 odbyło się spotkanie mieszkańców Mezowa z włodarzami Gminy Kartuzy. W zastepstwie Burmistrz Mirosławy Lehman były p.Bojarska i Dorota Elas.

Spotkanie zapoczatkowała Sołtys Mezowa Gabriela Elgert przedstawiając sprawozdanie z działalności w roku 2011. Podjęte w sprawozdaniu tematy to:

 • wykonanie informatorów turystycznych i wytyczenie Modrzewiowej Trasy Konnej w Mezowie
 • organizacja imprez Dzień Mezowa, Rozgrywki Sołeckie, w których uczestniczyło 12 sołectw
 • msze święte
 • przepust pod ul. Kiełpińską
 • ułożenie płyt na ul.Polnej i Kiełpińskiej
 • wykonanie asfaltu na ul.Jeziornej - 280mb = 78000 zł
 • wykaszanie poboczy przez pracowników interwencyjnych
 • wyrównywanie dróg gruntowych i uzupełnianie kruszywem
 • uczestnictwo w konkursie Piękna Wieś - II miejsce dla Mezowa i II miejsce dla zagrody Eli i Adama Kreft
 • wyjazd integracyjny do Prabut, Malborka, Kwidzyna
 • uczestnictwo w Dożynkach Gminnych w Kartuzach na Wyspie Łabędziej - II miejsce za mezowski wieniec dożynkowy

Kolejnym punktem programu był czas na pytania mieszkanców do przedstawicieli władz:

 • mozliwośc montowania zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni ścieków (muszą być wykonane odwierty geologiczne i złożone zapytania do Wydziału Ochrony Środowiska)
 • gaz w Mezowie mozliwy za 2-3 lata, w 2012 na 90% na ul.Wyzwolenia i ul.Słonecznej
 • lampy w Mezowie - oczekiwanie na zorganizowanie przetargu
 • ul.Wyzwolenia - są utrudnienia, brak pasów dla pieszych i brak podjazdów dla wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak znaków drogowych
 • brak lustra drogowego na ul.Wyzwolenia(zjazd z ul.Wiosennej)
 • potrzeba nowych przepustów w Mezowie
 • ul.Kiełpińska (od odcinka zwanego żwirownią do Kiełpina) - zmiana kategoryzacji drogi na publiczną jest w toku
 • pozytywna decyzja na wykonanie ogrzewania i wymianę drzwi w przedszkolu przy ul.Drobiarzy

Zastępca Burmistrza Gminy Kartuzy p.Bojarska podejmowała ponizsze tematy:

 • Kolej Metropolitarna - Dworzec Kartuzy
 • dalsze plany rozbudowy ul.Węglowej
 • uporządkowanie miejsc parkingowych przy PKP
 • rynek przy ul. Sędzickiego w Kartuzach otwarty w 1 i 3 czwartek miesiaca, oraz 1 i 3 wtorek w Zukowie
 • kanalizacja Dzierżążno, Sitno i Borowo
 • separatory przy jeziorach w Kartuzach
 • promenada nad Jeziorem Karczemnym
 • reaktywacja Ławki Asesora
 • rozbudowa II części Cechu Rzemiosł
 • Hala Sportowa w Kiełpinie na ok 300 miejsc siedzących
 • nowe płyty w czerwcu w Mezowie
 • przyznano 140t kruszywa do naprawy dróg w Mezowie
 • 01.01.2012 wprowadzonoustawę o porzadku w gmienie
 • od 01.07.2013 roku Gmina Kartuzy przejmuje gospodarkę odpadami komunalnymi i wszyscy mieszkańcy są zobligowani do wypowiedzenia umów dostawcom do dnia 30.06.2013 - będzie nowy podatek od wywozu śmieci. Wysokość podatku będzie naliczana od ilości osób w gospodarstwie domowym lub wielkości kubatury domu lub ilości zużytej wody - sposób naliczenia jest jeszcze do ustalenia

Problemy wsi Mezowo

 • kanalizacja w Mezowie to daleka przyszłość
 • linia autobusowa - brak konkretnych terminów
 • brak nowych miejsc pracy
 • popękany asfalt ul.Kiełpińska - będzie ustalone czy podlega gwarancji
 • brak oświetlenia
 • nowe odcinki asfaltu - brak terminów, oczekiwanie na przetarg

Spotkanie przebiegało w spokojnej atmosferze i dla wiekszości z konstruktywną przyszłością. 

Członek Rady Sołeckiej Lucyna Wróbel

 

 

Wróć