Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
zarządzający

Zebramie sołeckie przebiegało wg następujących punktów:

1. Modlitwa za tragicznie zmarłych pod Smoleńskiem oraz byłego sołtysa.

2. Sprawozdanie za rok 2009 - w zastępstwie Sołtys Mezowa przedstawił Marek Miłosz.  Sprawozdanie 2009.

3. Przemówienie Pani Burmistrz Mirosławy Lehman, poruszone tematy/plany:

 • w Mezowie ustalono plan rozwoju miejscowości z 2007 r. pod budowę boiska (I etap), oraz budowę placu zabaw (II etap)
 • odbędą się Dożynki w Kiełpinie w 2010
 • otworzono 8 boisk Orlik 2012
 • rozbudowa dróg przy Placu Brunona w Kartuzach - sierpień 2010
 • rekultywacja wysypiska śmieci w Kartuzach zakończona - teraz zostanie zasadzony las (przez okres 30 lat teren nie bedzie użytkowany)
 • naprawa drogi powiatowej ul. Węglowa - 2010 r.
 • zachowane bezpieczeństwo wód gruntowych Jeziora Czarnego
 • naprawa ul. Starowiejskiej w Kiełpinie
 • poruszenie sprawy kanalizacji w Borowie, Dzierżążnie, Mezowie Kaliskach i Sitnie. Z powodu nie wywiazania się firmy projektowej planem nie objęto Mezowa i Kalisk
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków - Głusino i Stara Huta zostały objęte pilotażowym programem, w następnej kolejności będzie Staniszewo i Mirachowo
 • w 2011 zostanie otwarte Centrum Sportów Wodnych Złota Góra

4. Pytania mieszkańców/poruszone tematy

 • przydomowe oczyszczalnie ścieków - odp.j.w.
 • przyłącza gazowe - mieszkańcy Mezowa składają wnioski do urzędu gminy do 30 kwietnia 2010- deklaracje odnośnie chęci przyłaczenia do ewentualnie zbudowanej sieci gazowej przez PGNiG
 • oświetlenie ul. Widokowa 20 Kozie Góry - najwyższy szczyt w Mezowie
 • solary - gmina nie dofinansowuje
 • ochrona jezior - właściciel działa we własnym zakresie, a badanie próbek wody wykonuje gmina
 • podana informacja o powstajacym Zrzeszeniu Rybackim
 • domki letniskowe muszą mieć kosze na śmieci - Straż Miejska bedzie kontrolowała
 • gmina zasponsoruje tablicę informacyjną o utrzymaniu porządku w okolicy jeziora
 • nawierzchnie bitumiczne - więcej informacji otrzymamy po rozstrzygniętych przetargach
 • ścieżki rowerowe w Mezowie - na razie nie przewiduje się
 • powstanie szlak rowerowy św. Jakuba Lębork - Sianowo - Żukowo - Gdańsk
 • naprawienie zjazdu Dzierżążno - Mezowo ul.Boczna - ma być naprawiony
 • linia Gryf Mezowo - Gdańsk - Mezowo - należy ustalić z firmą Gryf
 • ul.Wyzwolenia - odpowiedzialność za oznakowanie ulicy (brak oznaczeń przejść dla pieszych, tonażu samochodów ciężarowych) - mieszkańcy muszą wystąpić z wnioskiem do Gminy Kartuzy -do komisji bezpieczeństwa
 • uciążliwość przejazdu samochodów wysoko tonażowych - zwiększenie patroli Policji
 • wymiana okien w przedszkolu w Mezowie - gmina otrzymała dotację na remont Szkoły nr 5 w Kartuzach dlatego remont przedszkola został przesunięty na bliżej nieokreślony termin
 • ul. Kiełpińska - prośba mieszkańców o dosypanie tłucznia ponieważ asfalt ulega zniszczeniom
 • kosze do segregowania śmieci - brak możliwości, w niedługim czasie zostanie wprowadzony podatek od smieci
 • 29 V 2010 Święto Mezowa godz.18.00 - jest możliwość otrzymania grandu z gminy
Wróć