Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
zarządzający

SPOTKANIE SOŁECKIE

Dnia 12 lutego 2007r. odbyło się spotkanie sołeckie dwóch wsi Mezowo i Dzierżążno.Wieś Mezowo reprezentowała pani sołtys Gabriela Elgert, Rada Sołecka Mezowa (Lucyna Wróbel, Sławomir Bertling i Maciej Hinc) oraz nieliczna grupa mezowian. Mieszkańców Dzierżążna przybyło ok 50-ciu. Gminę Kartuzy reprezentowała z-ca burmistrza pani Elżbieta Gończ oraz kierownictwo wodociągów i kanalizacji.

Na spotkaniu dokonano analizy mocnych i słabych stron naszej wsi. Na podstawie opinii mieszkańców Mezowa zebrano dane:

Mocne strony:

położenie wsi
jezioro
las
środowisko naturalne
wspólnota mezowian
Słabe strony:

zaśmiecone pobocza, jezioro, las
zły stan dróg
brak centrum kulturowo-sportowego
prawne i geodezyjne uregulowanie dróg
Wspólne potrzeby wsi Mezowo i Dzierżążno:

przywrócenie dawnej świetności bazy noclegowo-restauracyjnej "Burczybas"
zachowanie czystości wokół Jeziora Mezowskiego i Dzierżąskiego
stworzenie "pomostów z ratownikami" przy J.Mezowskim od strony "Burczybasa
Zebrane dane będą analizowane na spotkaniach zarządu gminy , a wyciągniete wnioski posłużą podjęciu decyzji o wprowadzeniu zmian w sołectwie. Przewaga liczebna mieszkańców Dzierżążna miała również odbicie w ilości mocnych i słabych stron. Może to spowodować, że problemy tej wsi zostaną potraktowane priorytetowo.Czy potrzeby naszej wsi zostaną ujęte w najblizszych planach inwestycyjnych gminy Kartuzy? Tego nie wiemy, ale ustalono, że głównym zadaniem będzie naprawa nawierzchni ulicy Kiełpińskiej i Jeziornej.

Kierownictwo wodociągów i kanalizacji podało informację o rozpoczęciu procesu wykonania kanalizy w naszym sołectwie. W najblizszym czasie projektanci z Gdańska będą robić wizję lokalną w terenie, czyli tworzyć projekty sieci kanalizacyjnej z uwzględnieniem każdego indywidualnego domostwia. Wstępny termin zakończenia inwestycji to 2010r.

Rada Sołecka Mezowa zdecydowała również o podjęciu decyzji utworzenia stowarzyszenia  mezowian. O spotkaniu w tej sprawie poinformuje na łamach naszej strony internetowej i telefonicznie ZAPRASZAMY!

Wróć