Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
zarządzający

SOŁTYS MEZOWA:  GABRIELA ELGERT

1.kadencja 2003-2006

2.kadencja 2007-2010 (wybory odbyły się 7 lutego 2007)

3.kadencja 2011 -2014

 elgert_-_kandydatka_2014_2.jpg 102_3911.JPG      102_3891.JPG  31.JPG  102_3995.JPG

OSIĄGNIĘCIA

- pozyskanie dofinansowań w latach 2009-2014

- budowa boiska przy przedszkolu w Mezowie 2009 (pozyskanie dofinansowania Urzędu Gminy Kartuzy)

- budowa placu zabaw przy przedszkolu w Mezowie 2010 (pozyskanie dofinansowania z Urzędu Gminy Kartuzy)

- koordynacja i nadzór prac przy budowie nawierzchni drogowych

- przystanek autobusowy

- organizacja corocznego "Święta Mezowa"

- dbanie o środowisko i piękno wsi ( Najpiękniej oświetlona posesja, Piękna wieś - zagroda rolnicza i nierolnicza) 

- organizacja i uczestnictwo w corocznych Dożynkach

- godne reprezentowanie społeczeństwa Mazowa w Urzędzie Gminy Kartuzy

- organizacja i uczestnictwo w corocznych Rozgrywkach Sołeckich

- organizacja spotkań sołeckich

- organizacja Dnia Seniora

- organizacja "Dnia Ziemi w Mezowie"

- współpraca z portalem mezowo.pl

- uczestnictwo w wyborach samorządowych 2010 i 2014

str_1_Gabrysia_min.JPGstr_2_Gabrysia_min.JPG 

 

RADA SOŁECKA MEZOWA - organ doradczy sołtysa, którego zakres działalności określony jest w statucie sołectwa.

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ 2010-2014:

1.Lucyna Wróbel

2. Jerzy Piepiórka

3. Marek Miłosz

4. Józef Płotka

5. Iwona Czerniewicz - administarcja strony sołeckiej www.mezowo.pl

 

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ 2003- 2010:

9.JPG  Lucyna Wróbel: czynne uczestnictwo w pracach społecznych: budowa boiska, placu zabaw, utwardzaniu nawierzchni drogowych, organizacja "Święta Mezowa", uczestnictwo w Dożynkach 2009-2010 i Rozgrywkach Sołeckich, współpraca z portalem mezowo.pl, prowadzenie rubryki historia Mezowa, uczestnictwo w spotkaniach sołeckich, uczestnictwo w wyborach samorządowych 2010

str_1_Lucyna.JPGstr_2_Lucyna.JPG 

Maciej_Hinc.JPG  Maciej Hinc: organizacja "Święta Mezowa", uczestnictwo w Dożynkach 2009-2010, uczestnictwo w spotkaniach sołeckich, uczestnictwo w budowie boiska

Ania_Krauze.JPG  Anna Krauze: organizacja "Święta Mezowa", uczestnictwo w pracach społecznych przy budowie boiska, uczestnistwo w spotkaniach sołeckich

Marek_Miłosz.JPG Marek Miłosz: organizacja "Święta Mezowa", uczestnictwo w pracach przy budowie boiska i placu zabaw, uczestnictwo w Dożynkach 2009-2010, uczestnictwo w spotkaniach sołeckich, użyczenie ciężkiego sprzętu przy pracach społecznych.

Sławomir Bertling

Marek Żołnowski

 

 

Wróć