Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

dziura2_w_asfalcie_wrzesień_2010_min.JPG  dziura3_w_asfalcie_wrzesień_2010_min.JPG

Dnia 03-11-2010 nasze sołectwo dostało odpowiedź od Burmistrza Kartuz następującej treści:

Dotyczy: Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Dzierżążnie i Borowie w ramach Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy".

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.10.2010r. dotyczacego zniszczenia nawierzchni ulicy Bocznej w Dzierżążnie informuję, że z uwagi na ograniczoną szerokość pasa drogowego wykonanie wykopu otwartego w celu ułożenia sieci kanalizacji sanitarnej było najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem. Wykonawca zobowiazany jest do naprawy nawierzchni pasa drogowego (przywrócenia do stanu przed rozpoczęciem robót) do końca bieżącego roku.

Burmistrz Mirosława Lehman

Wróć