Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy.

W dniach 18 luty - 20 marzec 2015 mozna zapoznać sie z dokumentacją w godz. 8-14.00 w pok. 207 - Urząd Miejski w Kartuzach ul.Hallera 1.

Wnioski i uwagi można składać do 20 marca 2015r.

Burmistrz Gminy Kartuzy Mieczysław Grzegorz Gołuński

Wróć