Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

Dnia 27.02.2015 odbyły się wybory na Sołtysa i do Rady Sołeckiej Mezowa na lata 2015-2019.

1_27_02_2015.jpg Oprócz Burmistrza Kartuz, Sołtys Mezowa Gabrieli Elgert i Radnego Mezowa na spotkaniu pojawił się Dzielnicowy Artur Socha, z Wydziału Komunalnego Wojciech Jaworski oraz 114 mieszkańców uprawnionych do głosowania (obecnie w naszym sołectwie Mezowo i Burchardztwo jest 510 uprawnionych do głosowania).

2_27_02_2015.jpg Prowadzący spotkanie Burmistrz Kartuz przedstawił porządek wyborów oraz wspomniał Proboszcza Bieruta z Borowa z 33 letnią posługą dla wiernych. Po wstępie usłyszeliśmy podsumowanie kadencji Pani Sołtys Gabrieli Elgert. Oprócz sukcesów w postaci wykonanych inwestycji drogowych (1370 betonowych płyt, 69 562,00 zł - suma inwestycji), udziału w lokalnych imprezach usłyszeliśmy gorące podziękowania ustępujacej Radzie Sołeckiej oraz zaangażowanym społecznie mieszkańcom Mezowa. 

 - Mieszkańcy zgłosili dzielnicowemu trudności związane z niebezpieczna jazdą młodych nieodpowiedzialnych kierowców. Prośba o zwiększenie patrolu od Pikarni poprzez całą ul. Wyzwolenia. Zgłoszono również uciążliwe przejazdy tirów w godz. 23.00 - 24.00.

 - poruszono temat bezdomnych psów, opłata za 1 psa -30 zł., opłaconych psów w sołectwie to jedynie 18 szt z całej wsi, a zgłoszono ok 68 psów. Rolnicy są zwolnieni od opłat za 2 psy. Koszt dla gminy za odłowienie jednego psa do schroniska to 1500,00 zł. 

 - nie będzie podwyżki za prąd, wodę

 - będzie obniżka od środków transportu - chęć powrotu znanego dewelopera do Gminy Kartuzy

 - azbest - dofinansowanie do likwidacji azbestu znajdującego się na dachach, poruszono temat dofinansowania do odbioru azbestu wcześniej zdjętego

 - będą dotacje do zmiany sposobu ogrzewaniach  z węglowego na ekologiczny - gazowy, olejowy...

 - jest 250 000,00 zł do podziału dla wszystkich sołectw - chęć przeznaczenia na płyty betonowe oraz uporządkowanie poboczy

 - dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego do budowy całej drogi na ul.Jeziornej

Wyłoniono komisję licząca głosy - przewodniczący Karol Polejowski, Janina Mielewczyk oraz Stanisława Błońska.

70.JPG Wybory wygrała ponownie Gabriela Elgert ( nie było kontrkandydata) - na 112 wszystkich głosów, 111 było waznych, 89 głosów oddano na panią sołtys.

2.jpg

Do Rady Sołeckiej zgłoszono 10 kandydatów, wybrano 5: Marek Miłosz, Andrzej Bystron, Lucyna Wróbel, Jerzy Trepczyk, Michał Formela.

Gratulujemy nowej Radzie Sołeckiej i Pani Gabrieli Elgert

Wróć