Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

logo_psr_2010.jpg www.spis.gov.pl   www.stat.gov.pl

 Powszechny Spis Rolny


PSR 2010 będzie przeprowadzany w dniach 1 września – 31 października br.

List Prezesa GUS – Generalnego Komisarza Spisowego do użytkowników gospodarstw rolnych informujący i zachęcający do uczestnictwa w Powszechnym Spisie Rolnym

Od 1 września do 17 października br. na tej stronie zostanie udostępniony elektroniczny formularz spisowy, dzięki któremu będziecie Państwo mogli spisać się samodzielnie. Na stronie będzie dostępna również szczegółowa instrukcja wypełniania formularza.


1 września zostanie uruchomiona Infolinia:

800 800 800 z telefonów stacjonarnych (połączenie bezpłatne),
22 44 44 777 z telefonów komórkowych (połączenie zgodnie z cennikiem operatora).

Wypełnianie formularza:

■W pierwszej kolejności przed przystąpieniem do wypełniania formularza spisowego należy wypełnić formularz identyfikacyjny, podając swój PESEL, nazwisko, imię (imiona) oraz stworzyć własne hasło (zgodnie ze wskazówkami na stronie) oraz przepisać ciąg znaków.
■Wypełnienie ww. pozycji pozwoli wejść w formularz spisowy i przystąpić do wypełnienia go.
■Ważna informacja! Od pierwszego uruchomienia formularza spisowego można go wypełniać fragmentami przez 14 dni!
■Do każdego ponownego uruchomienia formularza wystarczy wpisać nr PESEL i hasło (wpisane przy pierwszym uruchomieniu).

Gospodarstwa rolne, które mają ograniczone możliwości w korzystaniu z Internetu, a chcą spisać się samodzielnie, mogą pobrać formularz elektroniczny z najbliższego Biura Spisowego (z Urzędu Gminy lub Urzędu Statystycznego).

Jeśli nie spiszecie się Państwo przez Internet, to w dniach od 8 września do 31 października br. będą kontaktowali się z Państwem ankieterzy statystyczni - pracownicy urzędu statystycznego - w celu przeprowadzenia wywiadu telefonicznego. Zobowiązani są oni do podania swoich danych identyfikacyjnych. Tożsamość ankieterów można w każdej chwili sprawdzić w wojewódzkim urzędzie statystycznym.

Gospodarstwa rolne, które wcześniej nie dokonały samospisu lub nie zostały spisane poprzez wywiad telefoniczny, będą odwiedzone przez rachmistrzów spisowych.

Ważna informacja!
Rachmistrz spisowy musi nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego i podpisem dyrektora urzędu.
 

Wróć