Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi mezowo, rejon ulic Kiełpińskiej, Bocznej, Jeziornej.

Burmistrz zawiadamia o podjeciu w dniu 20 czerwca 2012r. uchwały w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Mezowo rejon ulic Kiełpińskiej, Bocznej, Jeziornej.

Wnioski do w/w zmiany planu miejscowego mogą być składane w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kartuzach ul.Hallera 1 83-300 Kartuzy.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imie, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Gminy Kartuzy Mirosława Lehman

 

Wróć