Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

16 października 2013 otworzyliśmy nasze przedszkole po remoncie BAŚNIOWY ZAKĄTEK

IMG_2076_(522x640).jpg  IMG_2080_(535x640).jpg  IMG_2082_(487x640).jpg   IMG_1677_(420x640).jpg    IMG_1714_(472x640).jpg  IMG_1694_(497x640).jpgIMG_2085_(640x372).jpg  IMG_1684_(640x454).jpg

525fbcac30796_o.jpg

525fbcb336573_o.jpg

525fbcb797530_o.jpg

IMG_1698_(640x479).jpg  IMG_1718_(640x476).jpg

IMG_1721_(640x445).jpg  IMG_1723_(640x461).jpg

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; Priorytet IX Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”,
 
Nr wniosku WND-POKL.09.01.01-22-063/12
Okres realizacji: 01.06.2013- 31.05.2015
Wartość projektu:1 798 999,99 zł
Wartość dofinansowania:1 529 149,99 zł
 
Projekt ma na celu wygenerowanie dodatkowych miejsc przedszkolnych w przedszkolach 
i punktach przedszkolnych na terenie gminy Kartuzy. Wsparciem objętych zostanie 
6 placówek oświatowych i powstanie 120 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-5 lat:
- PP w Koloni- 16 miejsc,
- PP w Staniszewie- 24 miejsc,
- PP w Mirachowie- 13 miejsc,
- Przedszkole w Mezowie- 25 miejsc,
- Przedszkole w Dzierżążnie- 17 miejsc,
- Przedszkole w Brodnicy Górnej- 25 miejsc.
 
Dzieci będą miały możliwość wzięcia udziału w nieodpłatnych zajęciach rozwijających 
z j. angielskiego i rytmiki oraz w zajęciach kompensacyjnych z logopedii i gimnastyki korekcyjnej. Zajęcia logopedyczne w zależności od potrzeb będą odbywać się w grupach i indywidualnie. W ramach poszerzenia oferty edukacyjnej zakupiony zostanie program „Klucz do uczenia się” (KdUs) w zakresie bloku matematyczno- przyrodniczego, rozwijający umiejętności rozumienia relacji matematycznych i myślenia logicznego. Jest to jeden z najbardziej innowacyjnych programów na świecie, uznany przez angielski TIMES za przewodnik edukacyjny  XXI wieku.
 
Oprócz realizacji zajęć z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i zajęć dodatkowych, projekt przewiduje wiele atrakcji dla małych uczestników. Co miesiąc będą odbywać się spektakle przyjezdnych teatrów, zorganizowane zostaną zabawy mikołajkowe, choinkowe oraz bale karnawałowe. Dzieci będą brały udział w wyjazdowych zajęciach edukacyjnych do ZOO i Oceanarium.
 
Każda z placówek zostanie „odświeżona” i wyposażona w nowe pomoce edukacyjne do zajęć rozwijających i kompensacyjnych oraz zabawki. Przedszkole w Mezowie z racji na swój wiek zostanie całkowicie zmodernizowane i powstanie tam nowa grupa przedszkolna. Kapitalny remont przejdzie sala dla nowego 8-godzinnego oddziału, nowe łazienki zostaną dostosowane do dzieci w wieku 3-5 lat. Wydzielona i wyposażona zostanie odrębna szatnia wraz 
z zapleczem na leżaczki. Powstanie pomieszczenie z przeznaczeniem na zmywalnie 
i rozdzielnię posiłków oraz pomieszczenie gospodarcze z odpowiednim wyposażeniem. 
W całym przedszkolu wymienione zostaną wykładziny na odpowiednie, z atestem. Wszystkie dostosowania będą wykonane zgodnie z wymogami sanitarnymi wynikającymi z przepisów BHP i rozporządzenia MEN.
 
Przedszkola objęte projektem czynne będą 8 godz., zaś punkty przedszkolne 5 godz.- od poniedziałku do piątku. 
 
Głos Kaszub napisał
" ,Nowe przedszkole w Mezowie' Budynek przedszkolny w Mezowie zmienił sie nie do poznania. Efekt widać już po przejściu progu "Baśniowego Zakątka", choć nie brakuje odniesień do przeszłości. Korytarz budynku stanowi swego rodzaju "wehikuł czasu". Część ścian pokryta jest tapetą utworzoną ze skanów gazet z lat 30- i 40-tych, które znaleziono w schodach podczas tegorocznego remontu. Na jednej ze ścian znajduje się: gablota mieszcząca stare zdjecia z Mezowa oraz kr, który wisiał w budynku na początku jego istnienia. Na innej ze ścian jest dokumentacja fotograficzna przedstawiająca zmiany jakie zachodziły w obiekcie. Zmiany te doskonale widać w pozostałych salach przedszkola. Kapitalny remont przeszły wszystkie pomieszczenia. Zakupiono: pomoce edukacyjne, nowe wyposażenie do sal, łazienek oraz zaplecza kuchennego. Przy udziale środków własnych gminy wymieniono: pokrycie dachowe na całości budynku, instalację elektryczną, dobudowano klatkę schodową, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wydzielono sanitariaty. Budynek z racji na swój wiekzostał całkowicie zmodernizowany. .... dzięki środkom unijnym dzieci biorą udział w nieodpłatnych zajęciach rozwijających z j. angielskiego i rytmiki oraz w zajęciach kompensacyjnych z logopedii i gimnastyki korekcyjnej. W ramach poszerzenia oferty edukacyjnej zakupiono innowacyjny program nauczania wdrożony przez niewiele samorządów w Polsce, uznany przez angielski TIMES za przewodnik edukacyjny XXI wieku pod nazwą "Klucz do uczenia się" (22.10.2013 KdUs) 

 

Wróć