Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

Obwieszczenie Sekretarza Gminy

Zgodnie z art. 53.1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz Gminy Kartuzy zawiadamia, że dnia 27.09.2010 r. na wniosek P.P.U.H ELUS Kartuzy ul. Kościerska działającego w imieniu ENERGA OBRÓT S.A. w Gdańsku wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr ew. 169/1, 173, 171, 172/1 w Mezowie.

Z up.Burmistrza Brygida Markowska Sekretarz Gminy

Wróć