Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

 Porządek obrad:

1.utworzenie odrębnych obwodów do głosowania na obrzarze Gminy Kartuzy - wybory na Prezydenta RP

2.Fundusz Sołecki

3.Utrzymanie czystosci na terenie gminy

4.Odbieranie odpadów komunalnych

5.Dodatkowe usługi podczas odbierania odpadów komunalnych

6.Zmiana miejscowego planu Dzierzązno

7.Nadanie nazwy ulicy w Sianowie

8.Nadanie nazwy ulicy w Kiełpinie

9.Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

10.Zmiany uchwały XIV/245/2012

11.Zmiany uchwały XVI/277/2012

12.dz.nr 52/3 w Kartuzach

13.Zbycie lokalu

14.Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami

15.,16.,17. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu

18.Zmiany budżetu gminy na 2015r

19.Prognoza Finansowa 2015-2027

20.Udzielenie pomocy materialnej jednostce samorzadu terytorialnego

Wróć