Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

 Obwieszczenie lokalizacja inwestycji 17-02-2014

 Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wszczęto postepowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla modernizacji sieci SN-15kV i nN-0,4kV wraz z wymiana stacji transformatorowej T-8172 oraz sieci elektroenergetycznej na terenie działek 12/3,253/9,253/8,251/4,924,923,250/1,249/1,248/1,248/3,245/16,248/6,244,240,241/1,242/1 obręb Kiełpino i 230/3 obreb Mezowo.

Burmistrz Kartuz

Wróć