Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

 Burmistrz Kartuz, działając na prośbę Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzadzeń Wodnych Rejon w Kartuzach, informuje właścicieli gruntów przyległych do cieków wodnych, że od drugiej połowy lipca 2015r. prowadzone są prace konserwacyjne na rzekach w obszarze Gminy Kartuzy.

 W celu uzyskania informacji nalezy bezposrednio zwrócic sie do siedzimy Zarządu Melioracji oddziału terenowego w Kartuzach - ul.Zacisze 2, 83-300 Kartuzy.

Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński

Wróć