Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.53.1. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planownaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz Gminy Kartuzy zawiadamia, że dnia 27.05.2013r oraz 21.05.2013 na wniosek Terra Baltic Sp. z o.o. działajacej w imieniu Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. wszczęto postępowanie  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu śr./c PE 100 SDR11 na terenie działek  219,293,220/1, 199/3 położonych w Mezowie.

Burmistrz Gminy Kartuzy Mirosława Lehman

Wróć