Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

 logo_Kartuz.gif Obwieszczenie dnia 17.10.2012 r. o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzedu Miejskiego w Kartuzach odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Kartuzach.

Proponowany porządek obrad przewiduje podjęcie uchwał w sprawach:

- zasady wynagrodzenia nauczycieli, wypłacania dodatków mieszkaniowych

- informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kartuzy w roku szkolnym 2011/2012

- wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiacego własnośc Gminy Kartuzy

- dzierżawy

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

- podziału Gminy Kartuzy na okregi wyborcze

- stawki podatków od nieruchomości na 2013

- stawki podatków od środków transportowych na rok 2013

- zmiana budżetu Gminy Kartuzy 

- wieloletnia prognoza finansowa w latach 201-2027

- wieloletni plan inwestycyjny w latach 2012 - 2015

Wróć