Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

Burmistrz Kartuz zawiadamia, że dnia 21.07.2011 r. na wniosek Pana Ryszarda Szydłowskiego działającego w imieniu Energa Operator Gdańsk wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 15kV na terenie działek nr ew. 35,43,89/1,91,33 w Mezowie.

Burmistrz Kartuz Mirosława Lehman

Wróć