Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

Obwieszczenie 30.11.2016

Proponowany porzadek obrad przewiduje podjęcie uchwał w sprawach:

- zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania i okregów wyborczych utworzonych na obszarze Gminy Kartuzy

- regulaminu utrzymania czystości

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

- zmiana uchwały XII/160/2015 z dnia 27.11.2015 - wysokość opłat za odpady komunalne

- OZE dla Kaszub ( Sierakowice,Kartuzy, Suleczyno)

- zbycie lokalu mieszkalnego oraz nieruchomości w Mirachowie nr ew. działki 385, w Kiełpinie nr działki 684/9, 

- ustanowienie służebności przejazdu i przechodu w Kartuzach dz. nr 54/10, 54/6, 54/11

- nadanie nazwy ul Widokowa w Brodnicy Górnej, Wójta Józefa Elasa w Kiełpinie

- roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

- dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli

- odpłatnośc za pobyt w schronisku dla bezdomnych

- wspólnej obsługi finansowo-ksiegowej jednostek organizacyjnych Gminy Kartuzy

Wróć