Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

 Obwieszczenie 28.10.2015

  1. nowe przystanki komunikacyjne przy drodze wojewódzkiej nr 224 w miejscowości Grzybno
  2. stawki targowe 
  3. umowy dzierżawy nieruchomości
  4. zgoda na zamianę prawa własności nieruchomosci pomiędzy Gminą Kartuzy a Skarbem Państwa-Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kartuzy
  5. stawki podatku od środków transportowych na rok 2016
  6. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na rok 2015
  7. aktualizacja Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2015-2017

 

Wróć