Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

 Firma Maxprojekt Mateusz Jezierski będzie budowała chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi piesze i rowerowe w ramach budowy dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego Pomorskiej Kolei Metropolitarnej na terenie dz. 290/3,86/84,133/28,133/47,86/69,133/45,133/46,181/1,180/4,181/6,197/10,249/1,252,246/2,179/6,266/2,266/3,48/22,48/12,265/7,265/4,236/1 połozonych w Kartuzach i 179/6 położonej w Mezowie

Wróć