Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

 Burmistrz Kartuz zawiadamia, że wszczęto postepowanie administracyjne dla budowy drogi na Burchardztwie na działce nr ew. 324/1 położonej w Kartuzach, obreb 106 oraz działce nr ew. 198/2 i cześci działki nr ew. 198/4 w Mezowie.

z up.Burmistrza Kartuz Tomasz Nadolny Sekretarz Kartuz

Wróć