Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

 Burmistrz Gminy Kartuzy zawiadamia o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami do planowanych budynków mieszkalnych, na terenie części działki nr 144/9 położonej w Mezowie , gmina Kartuzy.

Wróć