Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

Burmistrz Kartuz zawiadamia, że dnia 30-05-2011 na wniosek ELSPIN Ryszard Szydłowski Rumia  działającego w imieniu  Energa Operator wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn0,4 kV oraz przebudowy linii napowietrznej nn 0,4 kV na terenie działek nr ew.37, 41, 42/1 położonych w Mezowie.

Zastępca Burmistrza Kartuz Anna Bajerska

Wróć