Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

Obwieszczenie 18.06.2014

XLII Sesja Rady Miejskiej w Kartuzach godz.10.00

Proponowany porządek obrad:

1. udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego

2. Galeria "Refektarz" 2013

3. Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach za 2013

4. Muzeum Kaszubskie 2013

5. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 2013

6.Jednostka Samorządu terytorialnego 2013

7. budżet za 2013 

8. sporządzenie zmiany miejscowego planu zagosp. Grzybno

9. umowy dzierżawy

10. zbycie nieruchomości Gminy Kartuzy

11.zmiana uchwały XXXIII/407/09

12. zmiana uchwały XLI/535/2014

13. zmiana uchwały XLI/536/2014

14. zmiana budzetu 2014

15.  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2014-2030 - zmiana

16. zmiana uchwały XLV/576/10

Wróć