Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

Burmistrz Gminy Kartuzy zawiadamia, że dnia 16-03-2011 r. na wniosek Pana Przemysława Dagil zam. Gdańsk działającego w imieniu Pomorskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku wszczęto postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami na terenie Borowa, Dzierżążna, Mezowa, Kiełpina.

Zastępca Burmistrza Gminy Kartuzy Anna Bajerska

Wróć