Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Pomieczyńska Huta, Kiełpino, Dzierżążno oraz Kartuzy-Burchardztwo wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 29.09.2010 do 21.10.2010 w Urzędzie Gminy w Kartuzach ul.Hallera 1, pok. 207 w godz.10-14.

Dyskusja publiczna odbędzie się  w dniu 19.10.2010 o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Kartuzy ul. Hallera 1 sala nr 27.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 05.11.2010 r

Burmistrz Gminy Mirosława Lehman

Wróć