Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

 Burmistrz Kartuz zawiadamia że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej na terenie działek nr  ew 180, 182/5, 199/2 połozonych w Mezowie.

Wróć