Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

 Obwieszczenie 17.11.2017

Burmistrz Kartuz zawiadamia o II wyłożeniu do publicznego wgladu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach  od 29.11.2017 do 05.01.2018 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kartuzach ul. Hallera 1 pok. nr 207 w godz. pracy urzędu. Projekt bedzie opublikowany www.bip.kartuzy.pl, www.kartuzy.pl.

Dyskusja publiczna: 11.12.2017 12,00 sala nr 27.

Uwagi mozna składać do 29.01.2018.

3.jpg

 

Wróć