Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.53.1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz Gminy Kartuzy zawiadamia, że dnia 13-09-2010 r. na wniosek Pana Krzysztofa Zwara zam. Kartuzy wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociagowej na terenie działki nr ew.9 w Mezowie.

Burmistrz Gminy Kartuzy Mirosława Lehman

Wróć