Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

 OBWIESZCZENIE

Dnia 1 grudnia 2014 (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kartuzach odbędzie się I Sesja Rady Miejskiej w Kartuzach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Ślubowanie Radnych.

4. Wybór Przewodniczącego.

5. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kartuzach Edmund Dunst

Wróć