Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

.... na wniosek P.P.U.iH. ELUS K.Hinc, L.Kuźma sp.j., Kartuzy, ul.Kościerska 1A działającego w imieniu Energa-Operator SA Oddział w Gdańsku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii energetycznej kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 169/1, 173, 171, 172/1 położonych w Mezowie.

Burmistrz Gminy Kartuzy Mirosława Lehman

Wróć