Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

 Porządek obrad:

1. plan Komisji Rewizyjnej na 2016

2. fundusz sołecki

3. diety dla Przewodniczacego Rady Miejskiej w Kartuzach, przewodniczących komisji Rady, radnych, przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Kartuzy

4. koszty dojazdów dla mieszkańców Gminy Kartuzy - uczestników Terapii Zawodowej w Chmielnie

5. zmiana nazy Gimnazjum nr 2 Aleksandra Majkowskiego w Kartuzach

6. rekrutacja  kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych i gimnazjów

7. współfinansowanie Centrum Integracji społecznej w Ostrzycach

8. j.w. w Garczu

9. przystanki komunikacyjne

10. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kartuzy

11. służebność przesyłu

12. zmiana własności działek159/5, 48/35 połozonych w Kartuzach

13. nadanie ulicy Sosnowa w Mezowie

Wróć