Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

dnia 26.02.2014 r. o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzedu Miejskiego w Kartuzach odbedzie się XXXIX Sesja Rady Miejskiej

przewiduje się porządek obrad:

1. nadanie imienia szkole w Brodnicy Górnej

2. wynagrodzenia nauczycieli

3. dofinansowanie form doskonalenia zawodowego

4. projekt "Szkoła daje więcej.."

5.opłaty za odpady komunalne - pojemnik

6.opłaty za odpady komunalne mieszane

7. termin zapłaty za odpady komunalne

8. zmiana uchwały dotyczącej odpadów komunalnych

9. utrzymanie czystości na terenie Gminy Kartuzy

10. zasady odbierania odpadów komunalnych

11. zbiorniki bezotpływowe i transport nieczystości ciekłych

12. wymagania przedsiebiorcy dotyczące p.11.

13. "Pomoc gminie w zakresie dożywiania"

14. zasady zwrotu wydatków dot. p.13.

15. ustalenie taryfy za wodę i odprowadzania ścieków

16.regulamin korzystania z hali sportowej w Kiełpinie

17. program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

18. kolejne dzierżawy nieruchomosci

19. uchylenie uchwały dot. dzierżawy działki nr 1/39, obreb 5 w Kartuzach

20.sprzedaż lokalu mieszkalnego

21. Aktualizacja  Strategii Rozwoju Gminy Kartuzy na rok 2014

22. uzyskanie środków na  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

23.odstąpienia od wyodrębnienia z budżetu Gminy Kartuzy środków stanowiących Fundusz Sołecki

24. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2014 rok

25.prognoza finansowa 2014-2030

26.Komisja Rewizyjna 2014

 

Wróć