Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KARTUZ

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Mezowo ( rejon ul. Kiełpińskiej, Jeziornej i Bocznej). Plan będzie dostępny do 28 października 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Kartuzach w godzinach pracy urzędu pok. 207. Do 14 listopada 2016 roku należy składać wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub w formie komunikacji elektronicznej.
Wróć