Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

 Obwieszczenie 

Dnia 16.04.2014 r o godz.10 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kartuzach odbędzie się XLI Sesja Rady Miejskiej w Kartuzach.

Proponowany porządek:

1.dotacje na prace konserwatorskie

2.umowy dzierzawy nieruchomości gruntowych

3. lokalizacja targowiska na terenie Gminy Kartuzy

4. stawki targowe

5. zwolnie nia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy Kartuzy

6. zaciągniecie długoterminowego kredytu

7. zmiana budżetu na 2014

8. aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2014-2030

Wróć