Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

 Urząd Miejski w Kartuzach                                                                                     3.02.2013r.

 
 
Tut. Organ w załączniku przekazuje zaproszenie na konferencję, organizowaną przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, dotyczącą: „Nowości w uprawie ziemniaka  – znaczenie nawożenia i ochrony”.
 
 
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
 
Zaprasza na konferencję na temat:
 
NOWOŚCI W UPRAWIE ZIEMNIAKA – ZNACZENIE NAWOŻENIA I OCHRONY
 
Która odbędzie się 27 lutego 2013 r. o godz. 1000   w sali konferencyjnej im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie,    ul. 3 Maja 9 /kino Remus/
Program konferencji:
1. Otwarcie konferencji – Aleksander Mach – Dyrektor PODR w gdańsku
2. Nawożenie jako jeden z głównych czynników warunkujących wysokość i jakość plonu ziemniaków
- dr Cezary Trawczyński –IHAR Jadwisin
3. Przedstawienie oferty GRUPA AZOTY Tadeusz Socha
4. Przerwa kawowa
5. Przedstawianie oferty SLOANA POLSKA Roman Borucki
6. Hodowla i Nasiennictwo ziemniaka Marek Musielak – PMHZ Strzekęcin 
7. Przedstawienie oferty CN ZIELENIN -Stanisław Małachowski
8. Wyniki PDOiR za 2012 rok – Lista zalecanych odmian ziemniaka - Grzegorz Manowski –PODR w Gdańsku
 
Wróć