Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

 W gminie Kartuzy z każdym dniem rośnie liczba osób deklarujących segregację odpadów. Wskaźnik ten osiągnął już poziom 67 proc. Jednak ilość odpadów rzeczywiście wysegregowanych sięga zaledwie 23 proc. W związku z tym samorząd będzie weryfikował, czy faktycznie segregujemy śmieci.

Już od roku 2013 z mocy zmiany ustawy, na terenie całej Polski obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustawa ta nakłada na nas liczne obowiązki związane z segregacją odpadów. Obowiązki te w najbliższych latach ulegają dużym zaostrzeniom, a ich nie spełnienie spowoduje nałożenie kar finansowych.
Na terenie gminy Kartuzy liczba osób deklarujących segregację odpadów rośnie z każdym dniem i osiągnęła poziom 67 proc. Jednak ilość odpadów rzeczywiście wysegregowanych sięga wartości zaledwie 23 proc. (wagowo). Tak mały udział odpadów segregowanych powoduje, że w najbliższych latach możemy mieć problemy z osiągnięciem rygorystycznych wymogów i co równie ważne, koszt utrzymania systemu gospodarki odpadami nie ulega obniżeniu. 
 
W ostatnim czasie gmina Kartuzy wprowadziła dwie najważniejsze zmiany:
- sposobu segregacji - do odpadów wielomateriałowych (dawnych plastików) wrzucamy plastik, metale, opakowania wielomateriałowe
- wysokości stawek opłat - obniżenie stawek dla odpadów segregowanych, podwyższenie dla zmieszanych
 
Wdrożenie tych zmian ma jeden cel - poprzez zachęcenie do segregacji, zmniejszyć ilość odbieranych odpadów zmieszanych/suchych. 
 
W związku z koniecznością poprawy jakości segregacji, uprzejmie informujemy, że od miesiąca lipca 2016 roku rusza stała akcja weryfikacji prowadzonej segregacji na posesjach, które ją zadeklarowały. Kontrola ta odbywać się będzie przede wszystkim, na dwóch poziomach:
 
I poziom:
Przedmiot kontroli: pojemniki przeznaczone na odpady zmieszane/suche
Sposób kontroli: firma odbierająca odpady z tych pojemników, będzie weryfikować, czy w odpadach zmieszanych nie znajdują się odpady, które powinny znaleźć się w odpadach segregowanych (tj. szklane butelki, odpady kuchenne, tworzywa sztuczne, metalowe puszki, papier itd.)
Konsekwencja: w przypadku stwierdzenia odpadów segregowanych w odpadach zmieszanych, firma nie odbierze odpadów zmieszanych, naklejając żółtą kartkę. Wówczas odpady należy przesortować, które zostaną odebrane przy najbliższym odbiorze tj. dopiero po dwóch tygodniach. 
 
II poziom:
Przedmiot kontroli: oddawanie odpadów segregowanych; 
Sposób kontroli: firma wywozowa informacje o każdym odbiorze odpadów segregowanych przekazuje gminie. Na tej podstawie dokonywana będzie weryfikacja nieruchomości, które zadeklarowały segregację, a w rzeczywistości nie oddają tych odpadów.
Konsekwencja: Gmina na podstawie tych informacji, wszczynać będzie postępowania administracyjne, z celu wyjaśnienia sytuacji i ew. naliczenia opłat jak za zmieszane.
 
Zachęcamy do korzystania z "Punktów Ponowne Użycie", które funkcjonują w każdym PSZOK-u (tj. Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych) - do nich można oddać niepotrzebne lecz sprawne przedmioty, które z kolei mogą zostać bezpłatnie odebrane przez zainteresowane nimi osoby.
 
Zadbajmy o nasze wspólne środowisko, segregujmy odpady i płaćmy mniej!
Wróć