Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach prosi o rozpowszechnienie w sposób zwyczajowo przyjety wśród rolników informacji dotyczacych ubojów gospodarczych.

 

Ubojowi poddaje sie zwierzęta:

 • zdrowe,
 • które nie pochodzą z gospodarstwa lub obszaru podlegającemu ograniczeniom, w tym nakazom lub zakazom wydanym na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, ze wzgledu na wystąpienie lub podejrzenie wystąpienia jednej z chorób zakaźnych zwierząt wymienionej w przepisach w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych na obszarach podlegających ograniczeniom,
 • po upływie okresu karencji określonego dla użytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub produktu leczniczego, jeżeli przed poddaniem ubojowi zwierzeta były leczone tymi produktami.

 Przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania określone w przepisach o ochronie zwierząt i w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Posiadacz zwierzęcia, z wyłączeniem drobiu i zajęczaków, co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem na terenie gospodarstwa uboju w celu produkcji miesa przekazuje Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii powiadomienie o zamiarze dokonania takiego uboju.

W przypadku uboju cieląt do 6 miesiąca zycia oraz owiec lub kóz zgłoszenie takie musi być w formie pisemnej i powinno zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres posiadacza zwierzęcia,
 • gatunek i liczbę zwierząt poddanych ubojowi,
 • nr identyfikacyjny zwierzęcia
 • miejsce i termin uboju
 • imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do uboju (musi posiadać udokumentowane kwalifikacje),
 • tel.kontaktowy
 • oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka

W przypadku uboju świń zgłoszenie nie musi być w formie pisemnej, może być telefoniczne i powinno zawierać informacje jakk wyżej (przy uboju cieląt) oraz

 • mięso świń oraz dzików odstrzelonych, w celu produkcji miesa, poddaje się badaniu na obecność włośni. Badania takiego mogą wykonywać lekarze wolnej praktyki, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia nadane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Badanie to wykonywane jest na koszt właściciela zwierzęcia

Wykaz terenowych obwodów urzędowego badania mięsa:

 1. Gmina Kartuzy,Kowalkowski Bogumił - VET-KART ul.Majkowskiego 12a, 83-300 Kartuzy, tel. 58 681 21 36, Sulkowski Zbigniew - SŁONECZNA ul.Słoneczna 1 Kartuzy 83-300 tel. 58 681 10 48
 2. Gmina Zukowo, Dera Anna, Dera Mirosław - DOMINA Zukowo ul.Pożarna 7, tel. 58 681 75 27
 3. Gmina Sulęczyno, Wojciech Bronk - Klukowa Huta ul.Słoneczna 5, 83-321 Mściszewice, tel. 58 684 33 21
 4. Gmina Stężyca, Wojciech Bronk Klukowa Huta ul.Słoneczna 5 , 83-321 Mściszewice tel. 58 684 33 21

 

Wróć