Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010r w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U.2010, Nr 56, poz.344 z póź.zmianami) 

Urząd Miejski w Kartuzach przekazuje informację Głównego Inspektoratu Weterynarii Biura Zdrowia i Ochrony Zwierząt w Warszawie dotyczącą wejścia w życie przepisu nakazującego utrzymywanie grupowych loch i loszek od czwartego tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia. Nakaz ten dotyczy gospodarstw, w których utrzymywanych jest 10 lub więcej loch lub loszek po pokryciu.

z up.Burmistrza Anna Bajerska Zastępca Burmistrza

Wróć