Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że na terenie całego kraju w lasach wszystkich kategorii własności, w latach 2010 - 2014 przeprowadzane będą prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów. W/w prace przeprowadzane będą przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa lub przez osoby upoważnione przez Instytut, w okresie od 1 czerwca do 30 września w każdym roku. W związku z powyższym prosimy o umożliwienie wstępu tym osobom na teren lasów oraz umożliwienie wykonania pomiarów obserwacyjnych.

Z poważaniem z up. STAROSTY Alicja Mazur Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wróć