Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

Tak jak w zeszłym roku Mezowo będzie odświętnie uczestniczyć w przygotowaniu wieńca dożynkowego i jego poświęceniu w czasie Dożynek - Ożniwine

Nasz wieniec będziemy już uplatać 21 sierpnia - informacja u Pani Sołtys

"Dożynki, Święto Plonów – ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. W czasach przedchrześcijańskich – etniczne święto słowiańskie, przypadające na równonoc jesienną (23 września).Zwyczaj ten, praktykowany przez Słowian i plemiona bałtyckie, w różnych stronach Polski określany był jako wyżynki, obrzynki, wieniec, wieńcowe, okrężne. Obrzęd dożynek prawdopodobnie związany był pierwotnie z kultem roślin i drzew, potem z pierwotnym rolnictwem. Wraz z rozwojem gospodarki folwarczno-dworskiej w XVI wieku dożynki zagościły na dworach majątków ziemskich. Urządzano je dla żniwiarzy (służby folwarcznej i pracowników najemnych) w nagrodę za wykonaną pracę przy żniwach i zebrane plony." informacja pochodzi z www.wikipedia.org

Wróć