Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

Cennik opłat obowiązuje od 01-04-2014 do 31-03-2015

ceny  netto:

1.Wysokość cen za dostarczoną wodę

Gospodarstwa domowe - 3,37 zł/m3

Pozostali odbiorcy - 3,55 zł/m3

2.Wysokość cen za odprowadzane ścieki

Gospodarstwa domowe - 5,44 zł/m3

Inni odbiorcy - 6,88 zł/m3

3. Wysokość opłaty dodatkowej za rozliczanie lokalu w budynku wielolokalowym (nie mniej niż dwa)

    7,50 zł/odb/m-c

4.Opłata abonamentowa (wg gotowości dostawy wody w m3/h)

Qn 2,5 - 7,00zł/m-c   13,91 zł/kwartał

Qn 2,5 -10 - 11,00 zł/m-c   25,91 zł/kwartał

Qn10 - 26 zł/m-c 70,91 zł/kwartał

 

Wróć