Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

- należy uniemożliwić zwierzętom wolnozyjącym (dzikom) dostęp do paszy (stogi, kopce, pryzmy, z kiszonkami) poprzez zabezpieczenie, co stanowi dodatkową barierę przed wniknieciem wirusa do gospodarstw

- nie należy stosować praktyk wyrzucania poza teren gospodarstw ( m.in. do lasu, na pola) żywności pochodzenia zwierzęcego, ponieważ proceder ten może przyczynić się do rozwleczenia ASF poprzez zwierzęta wolnozyjące (dziki)

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach 

ulotka

Wróć