Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii przypominaja o podstawowych zasadach postępowania:

- zabezpieczyć pasze przed dostępem dzikich zwierząt

- nie karmić drobiu na zewnatrz budynków, w których drób jest utrzymywany

- nie poić drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka woda ze zbiorników, do których dostęp maja dzikie ptaki

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po kazdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce woda z mydłem

- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób

- przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu

 

Przypomina sie ze, brak stosowania zasad bioasekuracji beda nakładane kary administracyjne.

Każdy hodowca musi zgłosić utrzymanie drobiu u Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kartuzach ul.Słoneczna 1 83-300 Kartuzy.

Wróć